قانون پیش خرید ملک

قوانین حقوقی لازم که همه باید در مورد ساخت، خرید یا اجاره خانه بدانند!

0
قوانین حقوقی لازم که همه باید در مورد ساخت، خرید یا اجاره خانه بدانند!

قوانین حقوقی لازم که همه باید در مورد ساخت، خرید یا اجاره خانه بدانند! خانه‌دار شدن دیگر مثل قدیم نیست که با یک توافق ساده بین مالک و خریدار یا موجر و مستاجر و نوشتن یک قولنامه دستی، انجام شود. امروزه موضوع ساخت، خرید یا اجاره خانه قانونمند شده و قبل ...