قاضی غلامرضا منصوری

تصاویر جسد قاضی غلامرضا منصوری

0
تصاویر جسد قاضی غلامرضا منصوری

تصاویر جسد قاضی غلامرضا منصوری و پرت شدن از پنجره در رومانی و جزئیات مرگ و خودکشی وی را در هتلی در محل اقامتش را می خوانید. گفتنی است روز جمعه 30 خرداد ماه 1399 برخى رسانه هاى اروپایى از مرگ قاضى غلامرضا منصورى خبر داده اند. گفته شده که ...

علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری در رومانی چیست؟

0
علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری در رومانی چیست؟

رادیو فردا مدعی شد که جسد قاضی غلامرضا منصوری، در رومانی پیدا شده است. در ادامه علت مرگ و نحوه کشته شدن قاضی منصوری و عکس های جسد و جزئیات خبر کشته شدن و خودکشی و از پنجره پرتاب شدن وی را در مجله حرف تازه میخوانید. ماجرای مرگ قاضی غلامرضا ...