فیلم گروگانگیری در هرسین کرمانشاه

فیلم لحظه گروگانگیری در هرسین کرمانشاه و کشته شدن قاتل را کامل ببینید

0
فیلم لحظه گروگانگیری در هرسین کرمانشاه و کشته شدن قاتل را کامل ببینید

فیلم کامل لحظه گروگانگیری در هرسین کرمانشاه و کشته شدن قاتل را کامل ببینید که به دلیل اختلافات خانوادگی در شهرستان هرسین فروردین 1401 رخ داد. فیلم لحظه گروگانگیری در هرسین کرمانشاه و کشته شدن قاتل را کامل ببینید فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از وقوع ۲ قتل و گروگانگیری به دلیل اختلافات ...