فیلم متلک علی انصاریان به گزارشگر افغانستانی

ماجرای متلک علی انصاریان به گزارشگر افغانی

0
ماجرای متلک علی انصاریان به گزارشگر افغانی

ماجرای متلک علی انصاریان به گزارشگر افغانی متلک علی انصاریان به گزارشگر افغانی : علی انصاریان مجری برنامه زنده «ورزشگاه» به اظهارات گزارشگر افغانستانی درباره بازی ایران - یمن واکنش نشان داد واکنش علی انصاریان به گزارشگر افغانستان علی انصاریان سه شنبه شب و در برنامه زنده «ورزشگاه» به ویدئوی منتشرشده از گزارشگر ...