فیلم قمه کشی دختران در پارک شغاب بوشهر

فیلم کامل ماجرای وحشتناک قمه کشی دختران در پارک بوشهر و واکنشها را ببینید

1
فیلم کامل ماجرای وحشتناک قمه کشی دختران در پارک بوشهر و واکنشها را ببینید

فیلم کامل ماجرای وحشتناک قمه کشی دختران بوشهری در پارک شغاب و واکنش ها را ببینید فیلم کامل قمه کشی دختران در پارک شغاب بوشهر و واکنش ها را ببینیدکه شب گذشته در یکی از پارک های بوشهر چند دختر دهه هشتادی به جان هم افتادند و به روی هم قمه ...