فیلم سیل در فشم تهران امروز

فیلم کامل لحظه وحشتناک وقوع سیل در فشم تهران ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ را ببینید

0
فیلم کامل لحظه وحشتناک وقوع سیل در فشم تهران ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ را ببینید

فیلم کامل لحظه وحشتناک وقوع سیل در فشم تهران 10 مرداد 1401 را ببینید فیلم کامل لحظه دهشتناک وقوع سیل در فشم تهران 10 مرداد 1401 را ببینید که ساعت 16 ظهر دوشنبه 10 مرداد 1401 اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 1 تن و مصدوم شدن تعدادی از اهالی ...