فیلم رقص کردی دختر ایلامی

ماجرای کامل کلیپ رقص دختر ایلامی در خیابان سعدی تا علت بازداشت

0
ماجرای کامل کلیپ رقص دختر ایلامی در خیابان سعدی تا علت بازداشت

ماجرای کامل کلیپ رقص دختر ایلامی در خیابان سعدی تا علت بازداشت روز گذشته انتشار کلیپ رقص دختر ایلامی در سعدی باعث حواشی شد که در این فیلم نشان میداد یک دختر جوان در کنار یک گروه موسیقی محلی با اجرای ساز دهل، در خیابان سعدی، رقص کردی اجرا میکند در ...