فیلم دهیار روستای سنجر دزفول

ماجرای کلیپ التماس دهیار روستای سنجر به یک دختر

0
ماجرای کلیپ التماس دهیار روستای سنجر به یک دختر

ماجرای کلیپ التماس دهیار روستای سنجر به یک دختر دهیار روستای سنجر دزفول و بازداشت و زندانی شدن وی بازتاب گسترده ای در میان رسانه ها و مردم داشته و کلیپ التماس این فرد خاطی که دهیاری روستایی به نام سنجر از توابع دزفول را بر عهده دارد، به یک دختر ...