تفریحات

فیلم تصادف دو قطار متروی تهران کرج

فیلم کامل / لحظه وحشتناک برخورد و حادثه قطار مترو تهران کرج را ببینید

0
فیلم کامل / لحظه وحشتناک برخورد و حادثه قطار مترو تهران کرج را ببینید

ماجرای فیلم تصادف و برخورد و حادثه قطار مترو تهران کرج و آمار مصدومان و آخرین وضعیت آنها امروز و ماجرا و علت دقیق و فیلم حادثه قطار متروی تهران کرج و چرا دو قطار مترو ایستگاه 5 تهران کرج با هم برخورد کردند هنوز در حال بررسی است در ...