فیلم تصادف جاده بهبهان رامهرمز

فیلم کامل تصادف وحشتناک محور بهبهان رامهرمز و لحظه بهم خوردن خودروها را ببینید

4
فیلم کامل تصادف وحشتناک محور بهبهان رامهرمز و لحظه بهم خوردن خودروها را ببینید

فیلم کامل تصادف زنجیره ای وحشتناک محور بهبهان رامهرمز و لحظه بهم خوردن خودروها را ببینید که امروز 20 دی 1400 رخ داد که باعث کشته شدن 5 نفر و 41 زخمی شد. در این تصادف بیش از 59 خودرو به هم خوردند و تصادف زنجیره ای عظیمی را تشکیل ...