فیلم ترور خادم امامزاده صالح

علت قتل و ترور مهندس طاهری خادم امامزاده صالح تهران / ماجرای کامل

0
علت قتل و ترور مهندس طاهری خادم امامزاده صالح تهران / ماجرای کامل

علت قتل و ترور مهندس طاهری خادم امامزاده صالح تهران / ماجرای کامل صبح شنبه 9 خرداد 1400 مهندس طاهری معاون عمرانی امامزاده صالح تهران به ضرب گلوله و ضربات چاقو توسط فرد ناشناس در جلوی منزلش در خیابان شریعتی ترور شد که در ادامه ماجرای کامل و علت ترور مهندس ...