تفریحات

فیلم ترسناک 2018

معرفی بهترین فیلم های ترسناک ۲۰ سال گذشته

0
معرفی بهترین فیلم های ترسناک ۲۰ سال گذشته

معرفی بهترین فیلم ترسناک 20 سال گذشته ۲۰ فیلم ترسناک ۲۰ سال اخیر سینما/ ممکن است متنفر شوید! اوون گلیبرمن منتقد برجسته ورایتی چند روز مانده به جشن هالووین، ۲۰ فیلم برتر ترسناک بیست سال اخیر سینما را از دیدگاه خودش انتخاب کرده است، گلیبرمن در معرفی این فهرست، از مقابله با ...