تفریحات

فیلتر تلگرام

درخواست فیلتر شدن بعضی کانالهای تلگرام

1
درخواست فیلتر شدن بعضی کانالهای تلگرام

درخواست فیلتر شدن بعضی کانالهای تلگرام | فیلتر تلگرام فیلتر تلگرام : در پی نا آرامی‌های اخیر در برخی شهرها و به ویژه امروز در تهران، یکی از کانال‌های تلگرامی با پوشش دادن اخبار و تصاویر از این تجمع‌ها و انتشار پیام‌های سیاسی تحریک‌کننده به نوعی مشغول دامن زدن به این ...