فیلتر برنامه بلبل جان

آیا برنامه بلبل جان (Bolbol Jan) فیلتر شده است؟

0
آیا برنامه بلبل جان (Bolbol Jan) فیلتر شده است؟

آیا برنامه بلبل جان (Bolbol Jan) فیلتر شده است؟ فیلتر برنامه بلبل جان : به نظر می‌رسد پلتفرم نمایشی «بلبل جان» در ایران با شکایت ساترا فیلتر شده و از دسترس بسیاری از کاربران ایرانی خارج شده است زیرا از شب گذشته کاربران فضای مجازی به پلتفرم نمایشی «بلبل جان» دسترسی ...