فیبر نوری چیست؟

کاربرد مبدل سریال به فیبر نوری

0
کاربرد مبدل سریال به فیبر نوری

در بسیاری از مکان ها به دلیل هزینه بر بودن تعویض و بروز رسانی سخت افزارها و زیر ساخت های خود، تمایل به استفاده از همان وسایل قدیمی خود را دارند و با توجه به اینکه امروزه بیشتر از فیبر نوری به منظور زیرساخت تبادل اطلاعات استفاده می شود نیاز ...