فرم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 97

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان شهریور ۹۷

1
شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان شهریور ۹۷

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان شهریور 97 ثبت نام وام ضروری بازنشستگان که از اول شهریور شروع شده، تا آخر این ماه ادامه دارد و به ۴۰۰ هزار نفر تعلق می‌گیرد. صندوق بازنشستگی کشوری هرساله تسهیلاتی کم بهره و کوچک به بازنشستگان اعطا می‌کند. سال گذشته ۳۰۰ هزار بازنشسته، چهارمیلیون تومان ...