فرزندان محمد مخبر

بیوگرافی و عکس های محمد مخبر معاون اول آیت الله رئیسی

1
بیوگرافی و عکس های محمد مخبر معاون اول آیت الله رئیسی

محمد مخبر (mohammad mokhber) معاون اول آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم شد. او پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود با بیوگرافی و زندگینامه محمد مخبر و همسر و فرزندانش طیبه و سجاد ، عکس ها و تحصیلات و سابق سیاسی و شغلی و خانوادگی ، فرزندان ...