فرزندان عیسی زارع پور

بیوگرافی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری پیشنهادی دولت رئیسی

1
بیوگرافی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری پیشنهادی دولت رئیسی

با بیوگرافی «عیسی زارع پور» (eisa zarepour) متولد 1385 اهل اسلام آباد غرب وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری دولت رئیسی ، عکس ها و تصاویر عیسی زارع پور و همسر و فرزندانش ، زندگینامه عیسی زارع پور و همسرش ، زندگی شخصی و سیاسی و شغلی و خانوادگی عیسی زارع ...