فرزندان شهیندخت مولاوردی

بیوگرافی و سوابق شهیندخت مولاوردی حقوقدان و فعال امور زنان

0
بیوگرافی و سوابق شهیندخت مولاوردی حقوقدان و فعال امور زنان

بیوگرافی و سوابق شهیندخت مولاوردی حقوقدان و فعال امور زنان بیوگرافی و سوابق شهیندخت مولاوردی سیاستمدار اطلاح طلب و همسرش حمید آیتی را به همراه تصاویر و حواشی کیفر خواست و فعالیت ها و مشاغل و مسئولیت های سیاسی و دولتی معاون سابق روحانی در امور زنان و زندگی شخصی و ...