فرزندان شهید بهشتی

بیوگرافی شهید محمد بهشتی و همسر و فرزندانش + زندگی شخصی و شغل فرزندان

2
بیوگرافی شهید محمد بهشتی و همسر و فرزندانش + زندگی شخصی و شغل فرزندان

با بیوگرافی «شهید سید محمد بهشتی» (Mohammad Beheshti) سیاستمدار ایرانی و دومین رئیس قوه قضائیه ایران و رئیس دیوان عالی کشور، عکس ها و تصاویر خانوادگی و شخصی دکتر شهید بهشتی و همسرش ، زندگینامه شهید بهشتی و همسرش ، زندگی شخصی و خانواده و سوابق سیاسی و شخصی و ...