فرزندان سرلشکر فیروزآبادی

بیوگرافی سرلشکر سید حسن فیروزآبادی و همسرش فاطمه مباشر + درگذشت و شغل فرزندان

0
بیوگرافی سرلشکر سید حسن فیروزآبادی و همسرش فاطمه مباشر + درگذشت و شغل فرزندان

بیوگرافی سرلشکر سید حسن فیروزآبادی (Hassan Firouzabadi) متولد 1329 اهل مشهد همسرش فاطمه مباشر و فرزندانش+ ماجرای درگذشت و سوابق و عکس ها و خانواده و زندگی شخصی و سیاسی و حواشی وی را در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید بیوگرافی سرلشکر سید حسن فیروزآبادی سید حسن فیروزآبادی متولد ( ...