تفریحات

فرزندان جلیل رحیمی جهان آبادی

بیوگرافی جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس و همسرش و دخترش کیست +عکس

0
بیوگرافی جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس و همسرش و دخترش کیست +عکس

جلیل رحیمی جهان آبادی متولد 1351 در تربت جام سیاستمدار ایرانی ، نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. وی نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد استان خراسان رضوی بوده و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست ...