فاطمه قاسمی بازمانده متروپل

بیوگرافی فاطمه قاسمی بازمانده متروپل با عکس + اینستاگرام و ماجرای نجات

0
بیوگرافی فاطمه قاسمی بازمانده متروپل با عکس + اینستاگرام و ماجرای نجات

بیوگرافی فاطمه قاسمی بازمانده متروپل با عکس + اینستاگرام و ماجرای نجات از حادثه متروپل فاطمه قاسمی خانقاه بازمانده متروپل متولد 15 دی ماه 1377 در آبادان است. بیوگرافی فاطمه قاسمی بازمانده متروپل آبادان با عکس و زندگینامه فاطمه قاسمی خانقاه از شروع کار در ساختمان متروپل عبدالباقی و لحظه ریزش ...