غلامرضا جمشیدیها کیست

بیوگرافی غلامرضا جمشیدیها کیست و اهل کجاست +‌ماجرای درگیری با دانشجویان +‌فیلم

2
بیوگرافی غلامرضا جمشیدیها کیست و اهل کجاست +‌ماجرای درگیری با دانشجویان +‌فیلم

بیوگرافی غلامرضا جمشیدیها کیست و اهل کجاست +‌ماجرای درگیری با دانشجویان +‌فیلم غلامرضا جمشیدیها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد. که فیلم درگیری او با دانشجویان در آبان ماه منتشر شد او متولد دهه 40 بوده و در حال حاضر رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد. ادامه ...