عیدی کارگران امسال

مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۹۹

0
مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۹۹

مبلغ دقیق عیدی کارگران سال 99 ⭕️ عیدی کارگران - کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟ 🔹مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه پایه حقوق محاسبه می‌شود؛ البته قانون کار برای عیدی پایان سال ...