عیدی بازنشستگان 99

زمان واریز عیدی ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی

0
زمان واریز عیدی ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی

زمان واریز عیدی 99 بازنشستگان تامین اجتماعی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت:عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی بهمن ماه به حساب شان واریز می شود. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور گفت:این سازمان نیازمند همراهی شرکای اجتماعی خود است که بخشی از آن بازنشستگان هستند. عادل دهدشتی گفت:خبر خوش برای ...