عکس پروفایل ماسک بزنیم

عکس نوشته پروفایل من ماسک میزنم

0
عکس نوشته پروفایل من ماسک میزنم

عکس نوشته پروفایل من ماسک میزنم اینروزها کمپینی به نام من ماسک میزنم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در میان کاربران و چهره های ورزشی و هنری و مردم به راه افتاده تا همه با ماسک بیرون بروند و از شیوع بیشتر کرونا پیشگیری شود. عکس پروفایل من ماسک میزنم به ...