عکس پدر شهید روح الله عجمیان

بیوگرافی پدر شهید روح الله عجمیان کیست و همسر و فرزندان +‌فیلم و شغل

0
بیوگرافی پدر شهید روح الله عجمیان کیست و همسر و فرزندان +‌فیلم و شغل

پدر شهید روح الله عجمیان کیست بیوگرافی و شغل +‌فیلم و حواشی میرزا ولی الله عجمیان پدر شهید عجمیان اهل کوهدشت لرستان می باشد و در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ پسرش توسط اغتشاشگران به شهادت رسید. پدر شهید روح الله عجمیان در یک برنامه تلویزیونی انتقاداتی نسبت به روند رسیدگی فرزندش ارائه ...