عکس های سیل در شیراز

عکس و فیلم های سیل شیراز و تلفات سیل دروازه قرآن شیراز

0
عکس و فیلم های سیل شیراز و تلفات سیل دروازه قرآن شیراز

عکس و فیلم های سیل شیراز سیل شیراز ،در پی روان شدن سیل در شیراز ده ها خودرو در ورودی این شهر، یعنی دروازه قرآن در سیلاب گرفتار شدند و آب خوروها را با خود برد. گفته می شود که سیل به کوچه پس کوچه های شیراز هم رسیده و خساراتی به ...