عکس نوشته چله تابستان

متن زیبا درباره جشن چله تابستان یا جشن تموز ۱۴۰۱ + عکس نوشته

0
متن زیبا درباره جشن چله تابستان یا جشن تموز ۱۴۰۱ + عکس نوشته

متن درباره جشن چله تابستان : مرداد ماه چهلمين روز از فصل تابستان است که ايرانيان اين روز را جشن مي گرفتند و آن را جشن چله تابستان يا چله تموز مي ناميدند این روز مصادف است با 10 مرداد 1401. چهل یا چله تموز حدودا از اول تیر ماه ...

پیامک و متن تبریک جشن چله تابستان ۱۴۰۰ + عکس نوشته چله تابستان و چله تموز مبارک

0
پیامک و متن تبریک جشن چله تابستان ۱۴۰۰ + عکس نوشته چله تابستان و چله تموز مبارک

تبریک چله تابستان 1400 : فرارسیدن 10 مرداد جشن چله تابستان و چله تموز مبارک 10 مرداد چهلمين روز از فصل تابستان است که ايرانيان اين روز را جشن مي گرفتند و آن را جشن چله تابستان يا چله تموز مي ناميدند به همین مناسبت، ما امروز برای شما، مجموعه ...