تفریحات

عکس نوشته درباره ضربت خوردن امام علی

عکس و متن تسلیت ضربت خوردن حضرت علی (ع) ۹۷

0
عکس و متن تسلیت ضربت خوردن حضرت علی (ع) ۹۷

عکس و متن تسلیت ضربت خوردن حضرت علی (ع) ضربت خوردن حضرت علی : روایت شده، که در هنگام ضربت زدن عبدالرحمن بن ملجم بر سر مطهر حضرت علی(ع)، زمین به لرزه در آمد و دریاها مواج و آسمان ها متزلزل شدند و درهای مسجد به هم خوردند و خروش از ...