تفریحات

عکس نوشته تبریک روز نیروی هوایی

متن و جملات تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۱ + عکس نوشته و استوری

0
متن و جملات تبریک روز نیروی هوایی ۱۴۰۱ + عکس نوشته و استوری

متن تبریک روز نیروی هوایی : نیروی هوایی بخشی از نیروهای مسلح است که وظیفه حفاظت از مرزهایی هوایی و پشتیبانی را برعهده دارد. 19 بهمن 1357 به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شده است. به همین جهت ما جملات تبریک روز نیروی هوایی 1401 همراه عکس نوشته را برای ...