عکس مزار شهید محمدرضا مغزیان

بیوگرافی شهید محمدرضا مغزیان در سریال سرجوخه کیست؟ + عکس ها و نحوه شهادت

0
بیوگرافی شهید محمدرضا مغزیان در سریال سرجوخه کیست؟ + عکس ها و نحوه شهادت

شهید محمدرضا مغزیان در سریال سرجوخه کیست؟ بیوگرافی و نحوه شهادت شهید محمدرضا مغزیان با عکس ها و تاریخ و محل شهادت شهید محمدرضا مغزیان و زندگینامه شخصی از تولد در اصفهان و خانواده تا فعالیت سیاسی و مبارزاتی و شهادت در کرستان و مزار و محل خاکسپاری و همه ...