عکس قاتل ندا دختر مشهدی

ماجرای تجاوز و قتل ندا علیزاده دختر مشهدی + مصاحبه با قاتل

10
ماجرای تجاوز و قتل ندا علیزاده دختر مشهدی + مصاحبه با قاتل

ماجرای تجاوز و قتل ندا علیزاده دختر مشهدی تجاوز وحشیانه و قتل ندا علیزاده دختر هفت ساله مشهدی ندا علیزاده دختر افغانی وقتی که برای خرید نان روز هفتم فروردین بیرون می رود هرگز فکر نمی کرد که بار آخر است منزل و پدر و مادرش را می بیند. او به قصد خرید ...