عکس خلبان پرویز رضایی

امیر خلبان پرویز رضایی کیست و همسرش و فرزندان +‌علت فوت و بیوگرافی

0
امیر خلبان پرویز رضایی کیست و همسرش و فرزندان +‌علت فوت و بیوگرافی

امیر خلبان پرویز رضایی کیست و همسرش و فرزندان +‌علت فوت و بیوگرافی خلبان پرویز رضایی خلبان جنگنده اف5 می باشد که پیش از این خلبان جنگنده اف5 در هشت سال دفاع مقدس بوده و در سال ۱۳۳۵ در خرم آباد به دنیا امده است. خلبان پرویز رضایی روز گذشته درگذشت. خلبان ...