تفریحات

عکس تصادف ارشا اقدسی

اولین عکس از خودروی ارشا اقدسی در لبنان، شرح تمامی حادثه ارشا اقدسی

0
اولین عکس از خودروی ارشا اقدسی در لبنان، شرح تمامی حادثه ارشا اقدسی

اولین عکس از خودروی ارشا اقدسی در لبنان هنگام چپ کردن و جزئیات حادثه از ثبت رکورد جدید تا لحظه فوت را از زبان امیر میرآخورلی عضو تیم بدلکاران ۱۳ و از دوستان نزدیک ارشا اقدسی در مراسم سومین روز درگذشت این بدلکار سرشناس ایرانی را میخوانید. شرح تمامی جزئیات حادثه ...