تفریحات

عکسهای المیرا محمدخانلو

آخرین اخبار و جزئیات پرونده پزشک تبریزی

1
آخرین اخبار و جزئیات پرونده پزشک تبریزی

آخرین اخبار و جزئیات پرونده پزشک تبریزی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت: استعلامی از پزشکی قانونی شده که هنوز پاسخ آن واصل نشده، پس از ارسال پاسخ استعلام به مراجع قضایی جلسه بعدی دادگاه برگزار خواهد شد.   موسی خلیل اللهی دادستان ...