عوارض پروپرانولول

موارد مصرف و عوارض قرص پروپرانولول

0
موارد مصرف و عوارض قرص پروپرانولول

پروپرانولول چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا درمان لرزش و تپش قلب بالا ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در ...