عوارض مژه مصنوعی

خطرات استفاده زیاد از مژه مصنوعی

0
خطرات استفاده زیاد از مژه مصنوعی

خطرات استفاده زیاد از مژه مصنوعی مژه مصنوعی : محققان معتقدند استفاده از مژه مصنوعی در برخی موقعیت های خاص مثل میهمانی یا عروسی اشکالی ندارد. اما استفاده ی مداوم و روزمره از آن خطرات زیادی برای سلامتی چشم ها در پی دارد. درست است که استفاده ی مداوم از مژه مصنوعی ...