علل ترس کودکان

علت ترس شبانه کودکان و راه هایی برای جلوگیری از ترس شبانه کودک

0
علت ترس شبانه کودکان و راه هایی برای جلوگیری از ترس شبانه کودک

علت ترس شبانه کودکان و راه هایی برای جلوگیری از ترس شبانه کودک ترس شبانه کودکان در سن دو تا شش سال و معمولا در شب، هنگام خواب بوجود می آید که کودک را دچار اضطراب و استرس زیادی می کند و باید عوامل آنرا شناخت. در كودكان دو تا شش سال، ...