علت مرگ قاضی منصوری

علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری در رومانی چیست؟

0
علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری در رومانی چیست؟

رادیو فردا مدعی شد که جسد قاضی غلامرضا منصوری، در رومانی پیدا شده است. در ادامه علت مرگ و نحوه کشته شدن قاضی منصوری و عکس های جسد و جزئیات خبر کشته شدن و خودکشی و از پنجره پرتاب شدن وی را در مجله حرف تازه میخوانید. ماجرای مرگ قاضی غلامرضا ...