علت قتل بینگ لو محقق کرونا

ماجرای کامل به قتل رسیدن بینگ لو محقق کرونا + عکس

0
ماجرای کامل به قتل رسیدن بینگ لو محقق کرونا + عکس

ماجرای کامل به قتل رسیدن بینگ لو محقق کرونا + عکس بینگ لو محقق کرونا کیست؟ و دانشمند چینی که روی "منشا کرونا" و شیوع آن تحقیق میکرد در منزل خود به ضرب گلوله به قتل رسید که علت قتل او در هاله ای از ابهام است ،پلیس در حال تحقیق ...