علت فوت بنی صدر

علت فوت ابوالحسن بنی صدر چه بود؟ +زندگینامه و درگذشت

2
علت فوت ابوالحسن بنی صدر چه بود؟ +زندگینامه و درگذشت

علت فوت ابوالحسن بنی صدر چه بود؟ +زندگینامه و درگذشت ابوالحسن بنی صدر درگذشت : ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران صبح روز شنبه 17 مهر 1400 در بیمارستان سالپتریه پاریس در سن 88 سالگی درگذشت ابوالحسن بنی‌صدر درگذشت خانواده بنی‌صدر در بیانیه‌ای که منتشر شد نوشته‌اند که بنی صدر در تاریخ ...