علت غیبت استاندار گلستان در سیل

خبر اخراج مناف هاشمی استاندار گلستان

0
خبر اخراج مناف هاشمی استاندار گلستان

خبر اخراج مناف هاشمی استاندار گلستان به دنبال انتقادات گسترده از غیبت مناف هاشمی استاندار گلستان در هنگام سیل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور او را برکنار کرد. اسحاق جهانگیری پس از غیبت مناف هاشمی در جریان رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان استان گلستان، مـناف هاشمی را برکنار و علی قرابیه معاون ...