علت درگذشت پروانه معصومی بازیگر

علت فوت و درگذشت ناگهانی پروانه معصومی بازیگر سینما از زبان پسرش نیما ببینید

2
علت فوت و درگذشت ناگهانی پروانه معصومی بازیگر سینما از زبان پسرش نیما ببینید

علت فوت و درگذشت ناگهانی پروانه معصومی بازیگر سینما از زبان پسرش نیما ببینید پروانه معصومی در حالیکه چند روزی در بستر بیماری بود در روز ۶ اذر ۱۴۰۲ در سن ۷۸ سالگی از دنیا رفت. علت مرگ وی عفونت ریوی ذکر شده است اما صحت ندارد. علت فوت و درگذشت ...