علت خودکشی فروغ فرخزاد

بیوگرافی و عکس های فروغ فرخزاد – شاعر درگذشته

0
بیوگرافی و عکس های فروغ فرخزاد – شاعر درگذشته

فروغ فرخزاد شاعر معروف ایرانی که اشعار دیوار عصیان تولدی دیگر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و ... سروده است. او در 32 سالگی در 24 بهمن 1345 بر اثر سانحه تصادف درگذشت. در ادامه بیوگرافی و زندگینامه شخصی و خانواده " فروغ فرخزاد شاعر " و همسرش "پرویز ...