علت ایجاد سکسه

علت ایجاد سکسه چیست و راه های درمان و تمام نکات دیگر آن درباره سکسکه

0
علت ایجاد سکسه چیست و راه های درمان و تمام نکات دیگر آن درباره سکسکه

علت ایجاد سکسه : این موضوع یک عامل طبیعی است اما اگر مکرر باشد می تواند نشان دهنده وجود یک بیماری زمینه ای باشدو  این موضوع می تواند باعث خستگی و کاهش وزن بیمار شود. همراه ما باشید. سکسه چیست ؟ سکسکه در اثر انقباض غیر ارادی دیافراگم، عضله جدا کننده ی ...