arongroups

عباس بابایی شهردار سمنان

عباس بابایی شهردار سمنان کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و همسر و فرزندان

0
عباس بابایی شهردار سمنان کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و همسر و فرزندان

عباس بابایی شهردار سمنان کیست و اهل کجاست +‌بیوگرافی و همسر و فرزندان عباس بابایی یکی از مدیران ارشد شهرداری سمنان میباشد. او متولد دهه 1350 در سمنان بوده و دارای دکترای برنامه‌ریزی شهری میباشد. بابایی نزدیک به 4 ماه به عنوان سرپرست شهرداری سمنان فعالیت دارد و در شهرداری های ...