طلاق محسن افشانی

واکنش تهدیدآمیز محسن افشانی به شکایت سویل خیابانی و ماجرای کتک زدن

0
واکنش تهدیدآمیز محسن افشانی به شکایت سویل خیابانی و ماجرای کتک زدن

محسن افشانی به حواشی شکایت سویل خیابانی و ماجرای درخواست طلاق همسرش و همچنین کتک زدن مادر زن و همسرش واکنش نشان داد و استوری تهدیدآمیزی نیز به اشتراک گذاشت. واکنش محسن افشانی به شکایت همسرش او نوشت: مبارزه واسه ورزشكاراس جنگ واسه جنگيا... ببين مبارزه برد و باخت داره ولى جنگ يا دو سر سوخته يا برد ...