طلاق سحر قریشی از مهدی طارمی

آیا سحر قریشی و مهدی طارمی از هم جدا شده اند؟

0
آیا سحر قریشی و مهدی طارمی از هم جدا شده اند؟

آیا سحر قریشی و مهدی طارمی از هم جدا شده اند؟ جدایی طارمی از سحر قریشی : روزنامه خبر ورزشیِ امروز در میان اخبار ریز و درشت که روی صفحه اولش آورده خبر از یک جدایی داده، نشانی های حداقلی خبر ورزشی ذهن را به سمت سحر قریشی و مهدی طارمی ...